Limousinen Köln | Service Cologne

 

Atasözlerimiz  GleitzeitGleitzeit  
Bartocha incoming & meeting services Flughafentransfer und Limoservice München
Atasözü: Bo?az dokuz (kyrk) bo?umdur (bo?a bo?a söyler).

Açıklaması: Bir sözü dü?ünüp ta?ynmadan, içimizden geçirmeden, kendi kendimize ölçüp tartmadan, do?uraca?y sonuçlary hesaplamadan, düzeltmeden söylememeliyiz. Ola ki istemedi?imiz bir sözü a?zymyzdan çykarmy? olabiliriz. En do?rusu, uygun biçimi bulduktan sonra söylemektir.